dnes je 21.7.2024

Input:

37/2010 F.z., Pokyn č. D-349: kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifi kované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky

37/2010 F.z., Pokyn č. D-349: kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifi kované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky
Pokyn č. D-349
kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky
 
 
Čj.: 43/128 673/2010-431
 
ze dne 28.12. 2010
Ministerstvo financí v souladu se zněním § 72 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád”), zveřejňuje formát a strukturu datové zprávy odesílané prostřednictvím datové schránky.
Podání specifikovaná v § 72 odst. 1 daňového řádu, tj. přihláška k registraci, řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové tvrzení, zasílaná daňovými subjekty územním
Nahrávám...
Nahrávám...