dnes je 29.5.2024

Input:

425/2012 Sb., Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 425/2012 Sb., Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění účinném k 1.1.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 12. listopadu 2012
o předkládání informací penzijní společností České národní bance
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
476/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 2, § 3 a přílohu
404/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 2, § 3, § 5, § 6 a přílohu; ruší § 8
Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 69 odst. 4 tohoto zákona, podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 119 odst. 4 tohoto zákona a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví rozsah, strukturu, formu, periodicitu, lhůty a způsob zasílání informací penzijní společností České národní bance.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) obhospodařovaným fondem účastnický fond a transformovaný fond obhospodařovaný penzijní společností,
b) datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, zpracovávány a předávány jako celek.
 
 
 
 
§ 3
Přehled předkládaných výkazů
(1) Penzijní společnost sestavuje
a) k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. PSP (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu“,
2. PSP (ČNB) 20-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty penzijní společnosti/fondu“ a
3. PSP (ČNB) 30-12 „Hlášení openzijní jednotce“,
b) k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. PSP (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře penzijní společnosti“,
2. PSP (ČNB) 31-04 „Hlášení o přijatých a vyplacených prostředcích penzijní společností“,
3. PSP (ČNB) 32-04 „Hlášení o kapitálu a kapitálových požadavcích penzijní společnosti“ a
4. PSP (ČNB) 34-12 „Hlášení o skladbě portfolia penzijní společnosti/fondu“,
c) k poslednímu dni kalendářního roku a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz PSP (ČNB) 40-01 „Doplňující informace pro vyhodnocování rizikovosti penzijní společnosti“.
(2) Penzijní společnost dále sestavuje za každý obhospodařovaný fond jednotlivě k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
a) PSP (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu“,
b) PSP (ČNB) 20-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty penzijní společnosti/fondu“ a
c) PSP (ČNB) 34-12 „Hlášení o skladbě portfolia penzijní společnosti/fondu“.
§ 4
Společná ustanovení pro
Nahrávám...
Nahrávám...