dnes je 19.9.2020

Input:

Aktuální informace k oznamovací povinnosti dle DAC6

10.9.2020, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa vydala dne 10. 9. 2020 další sdělení k transpozici směrnice 2018/822/EU (tzv. směrnice DAC6 rozšiřující automatickou výměnu informací pro daňové účely o informace o tzv. oznamovaných přeshraničních uspořádáních) do českého právního řádu.

Dne 10. 9. 2020 bylo ve Sbírce předpisů České republiky vyhlášeno pod č. 367/2020 Sb. Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Nařízení bylo přijato na základě zákonného zmocnění obsaženého v ust. § 12e zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Nařízení vlády nabude účinnosti ke dni 25. 9. 2020.

Tímto nařízením vlády se do právního řádu České republiky transponuje směrnice Rady (EU) 2020/876 ze dne 24. června 2020, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu odkladu některých lhůt pro podávání a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19 (dále jen „směrnice DAC-COVID“).

Ve vztahu k České republice se odklad lhůt týká plnění oznamovacích povinností nově stanovených zákonem č. 343/2020 Sb. Odkládají se tedy lhůty pro plnění oznamovací povinnosti ve vztahu k informacím oznamovaným tzv. zprostředkovateli přeshraničních uspořádání (podle ust. §14 – §14s zákona č. 164/2013 Sb.) a to takto:

  • v případě historických daňově optimalizačních schémat, k jejichž zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do dne 30. června 2020 (období vázané na nabytí účinnosti evropské směrnice 2020/876/EU – tzv. „směrnice DAC6“) se lhůta pro jejich oznámení (podle čl. VII zákona č. 343/2020