dnes je 25.9.2020

Input:

Aktuální informace k výměně informací dle DAC6

19.6.2020, Zdroj: Česká daňová správa

K transpozici směrnice 2018/822/EU (tzv. směrnice DAC6 rozšiřující automatickou výměnu informací pro daňové účely o informace o tzv. oznamovaných přeshraničních uspořádáních) do českého právního řádu sdělujeme následující.

Díky zdržení příslušné transpoziční novely v dané věci příslušného zákona č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní, při schvalování v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk 572) se odhaduje, že účinnost transpoziční novely nastane až v průběhu září, nikoliv 1. 7. 2020 (termín, od něhož měla být nová úprava dle směrnice DAC6 aplikována). Vzhledem k tomu, že v mnoha dalších členských státech Evropské unie došlo díky dopadům pandemie COVID-19 k obdobnému zdržení při implementaci úpravy, byl již na úrovni Rady EU připraven návrh novely směrnice 2011/16/EU, který mj. posunuje lhůty pro plnění oznamovací povinnosti dle směrnice DAC6 přibližně o 6 měsíců (tzv. směrnice COVID-19 DAC). Přijetí této směrnice na úrovni EU se očekává do konce měsíce června.

Na danou situaci zareagovalo Ministerstvo financí doplněním novely daňových předpisů (připravené za účelem zmírnění některých povinností právě v návaznosti na pandemii COVID-19) o návrh zmocňovacího