dnes je 19.9.2020

Input:

Daňové doklady na opravu výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení

10.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.19.8
Daňové doklady na opravu výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení

Ing. Pavel Novák

VYŠLO V ČÍSLE 19/2020

Daňové doklady byly vystaveny podle § 44 zákona č. 235/2004 Sb. Podle správce daně, (potvrzeno následně odvolacím orgánem), nelze tuto opravu základu daně provést z důvodu, že se jedná o pohledávky tzv. mladé, se splatností do 6 měsíců od pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka... Pominu skutečnost, že se se závěry neztotožňujeme. Zajímá mě účetní a daňové řešení toho, jak se účetně vypořádat se situací, kdy jsou vystaveny a zaúčtovány opravné daňové doklady (základy daně jako snížení výnosů mínusovým zápisem na výsledkovém syntetickém účtu 602), a to v jiném účetním období, než byly původní daňové doklady účtovány ve prospěch výnosů. Předpokládám, že by se účtovalo podle rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství interním účetním dokladem. Je tato domněnka správná?

Odpověď

Dotaz se týká opravy výše DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Zmíněné ustanovení § 44 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), umožňovalo získat plátcům v některých případech zpět přiznanou a zaplacenou daň na výstupu, jestliže příslušná faktura nebyla odběratelem uhrazena. Opravu výše DPH podle § 44 ZDPH bylo možno provést do účinnosti novely ZDPH   do 31. 3. 2019 pouze u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle podmínek uvedených ve výše zmíněném ustanovení ZDPH u plátce (věřitele), jehož pohledávka, která vznikla v období končícím 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku z tohoto plnění, doposud nezanikla, když:

  • plátce, vůči kterému má věřitel tuto pohledávku (dále dlužník), se nacházel v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka,

  • věřitel přihlásil tuto svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené