dnes je 26.3.2023

Input:

Daňové doklady při tuzemských plněních

5.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro daňové doklady z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty platí od 1. 1. 2014 následující úprava.

Úvod

Problematiku daňových dokladu upravuje § 26 až § 35a zákona o DPH. Daňový doklad může být v listinné nebo elektronické podobě. Za správnost údajů na daňovém dokladu a jeho vystavení ve lhůtě odpovídá osoba, která plnění uskutečňuje.

Pravidla pro vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů podléhá pravidlům členského státu:

  • ve kterém je místo plnění,
  • ve kterém je sídlo nebo provozovna poskytovatele plnění, pokud je místo plnění, ve třetí zemi nebo v  členském státě odlišném od členského státu, ve kterém je sídlo či provozovna poskytovatele plnění, a osobou povinnou přiznat daň je příjemce plnění.

Plátce má povinnost vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat uskutečněné plnění pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani.

Plátce nemá povinnost vystavit daňový doklad u osvobozených plnění bez nároku na odpočet nebo při poskytnutí plnění pro soukromou

Nahrávám...
Nahrávám...