dnes je 27.9.2023

Input:

Finanční činnosti pro zahraniční osobu

22.4.2010, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Finanční činnosti pro zahraniční osobu

Ing. Ladislav Pitner


  • § 54 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH).


Finanční činnosti pro zahraniční osobu

Finanční činnosti jsou v zákoně o DPH zmiňovány několikrát:

  • ve vztahu k osvobození od daně bez nároku na odpočet daně u finančních činností uvedených v § 54 ZDPH,

  • ve vztahu k určení místa plnění u finančních služeb; od 1. 1. 2010 je samostatně řešeno místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani v § 10h odst. 1 písm. e); pokud jde o finanční služby poskytované osobám povinným k dani, je místo plnění řešeno základním pravidlem podle § 9 odst. 1 ZDPH, ve vztahu k nároku na odpočet daně podle § 72 odst. 2 písm. d) ZDPH,

  • ve vztahu k výpočtu koeficientu pro krácení nároku na odpočet daně podle § 76 ZDPH; v odst. 3 cit. ustanovení je uvedeno, která plnění se nezapočítávají do výpočtu krátícího koeficientu; mezi těmito plněními jsou také finanční služby, ale nezapočítávají se do výpočtu krátícího koeficientu pouze tehdy, pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně.

Přitom jde o poskytování služeb plátci daně registrovanými v ČR osobám registrovaným k dani v jiných členských státech nebo zahraniční osobě. Zatímco v § 54 ZDPH je uveden taxativní výčet finančních činností, které patří do kategorie osvobozených plnění, pro účely určení místa plnění při poskytnutí finančních služeb osobě povinné k dani podle § 9 odst. 1 a při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani podle § 10h jsou zmíněny finanční činnosti bez dalšího bližšího vymezení.

Nárok na odpočet daně

Z hlediska uplatnění nároku na odpočet daně při poskytování finančních činností zahraničním osobám platí, že podle § 72 odst.

Nahrávám...
Nahrávám...