dnes je 19.9.2020

Input:

Informace k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020

3.2.2020, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa vydala informaci, která obsahuje postupy pro daňové subjekty v případech, kdy novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti. Zároveň zveřejňuje odkaz na IT dokumentaci týkající se nové struktury souboru Souhrnného hlášení VIES.

V souvislosti se změnami směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, které jsou obsaženy ve směrnici Rady (EU) 2018/1910 (dále jen „novela směrnice o DPH“), mělo od 1. ledna 2020 dojít k úpravě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Změny vyplývající z novely směrnice o DPH jsou součástí vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (dále jen „novela zákona o DPH“). Novela zákona o DPH je vedena pod číslem sněmovního tisku 572/0. Změny uvedené v novele směrnice o DPH promítnuté v novele zákona o DPH se týkají následujících oblastí:

  1. Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie
  2. Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (tzv. call off stock sklady)
  3. Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
  4. Důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu

S ohledem na současné prodlevy v legislativním procesu novely zákona o DPH může daňový subjekt od 1. ledna 2020 do dne předcházejícího dni nabytí její účinnosti postupovat standardně ve smyslu ustálené judikatury Soudního dvora EU, tj. uplatní se přímý