dnes je 4.3.2024

Input:

Místo plnění u služeb

2.4.2014, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Jak je upraveno zákonem o dani z přidané hodnoty místo plnění u služeb od 1. ledna 2014? Dozvíte se dále….

Úvod

Při určení místa plnění je potřeba vědět, zda je převáděna nemovitá věc, dodáváno zboží nebo poskytnuta služba. U dodávek zboží je nutno rozlišit, jestli se jedná o dodání zboží s instalací či montáží či bez a zda s přepravou nebo bez. Speciální režim je nastaven u dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu. U služeb hraje klíčovou roli, o jaký typ služby se přesně jedná, a také, jaké osobě je služba poskytnuta. Tento text se věnuje právě vybraným službám.

 

Místo plnění při dodání nemovité věci

Při dodání nemovité věci je místem plnění místo, kde se nemovitá věc nachází.

Při převodu práva stavby je místem plnění místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.

 

Přeprava osob

Místem plnění je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

 

Služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy nebo podobné akce jako je veletrh nebo výstava

Místem plnění je místo konání akce.

 

Poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku

Místem plnění je místo, kde osoba, které je služba poskytnuta, dopravní prostředek skutečně fyzicky přebírá.

Pokud je dopravní prostředek předán v tuzemsku, ale ke skutečnému užití dojde ve třetí zemi, místem plnění je třetí země. Pokud je dopravní prostředek předán ve třetí zemi, ale ke skutečnému užití dojde v tuzemsku, je místem plnění tuzemsko.

 

Nahrávám...
Nahrávám...