dnes je 12.4.2024

Input:

Novela formulářových vyhlášek v oblasti daní

25.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2024.0600.1
Novela formulářových vyhlášek v oblasti daní

Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová

Daňové tiskopisy, jako je přiznání, vyúčtování, hlášení a další formuláře, jsou ministerstvem financí zveřejňovány v jednotlivých formulářových vyhláškách. Ministerstvo financí upravuje vyhlášky, například pokud dochází k meziroční aktualizaci vzoru formulářového podání, kvůli promítnutí příslušných legislativních změn zákonů, případně se jedná o úpravy technického a formálního charakteru. Daňové subjekty jsou pak povinny tyto vzorové tiskopisy používat. V důsledku konsolidačního balíčku v oblasti daní a v důsledku dalších novelizací došlo i ke změnám vyhlášek ohledně formulářových podání, které jsou účinné od 1. ledna 2024. Tento článek shrnuje problematiku vyhlášení pro formulářová podání.

1. Formulářová podání

Právní úprava pro kompetenci ministerstva financí vydávat vyhlášky pro daňové tiskopisy je stanovena v § 72 odst. 4 a 5 DŘ. Formulářovým podáním se rozumí daňové tvrzení, přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů, včetně příloh, které jsou jejich součástí.

Formulářová podání se podávají pouze na tiskopise vydaném ministerstvem financí, na tištěném výstupu, který má údaje, náležitosti a jejich uspořádání shodné s tiskopisem vydaným ministerstvem financí nebo odpovídá vzoru formulářového podání podle vyhlášky, nebo elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Ve formulářovém podání lze kromě obecných náležitostí podání požadovat údaje označující správce daně a podání, které je činěno, identifikační, kontaktní a platební údaje osoby zúčastněné na správě daní, údaje o dani, které se podání týká, a co se ve vztahu k ní navrhuje, údaje o skutečnostech prokazujících tvrzení daňového subjektu, další údaje nezbytné pro správu daní a další údaje, které stanoví zákon.

Ministerstvo financí stanoví vyhláškou pro jednotlivé druhy daní podrobnosti údajů ve formulářových podáních. Ministerstvo financí může stanovit pro jednotlivé druhy daní vyhláškou podrobnosti obecných náležitostí podání, podrobnosti údajů formulářových podání [podle § 72 odst. 3 písm. a), b), c) a f) DŘ], uspořádání obecných náležitostí podání a požadovaných údajů, formát elektronického formulářového podání zveřejněný podle § 72 odst. 2 písm. c) DŘ nebo vzor formulářového podání.

2. Vyhlášky pro daňové formuláře

V samotné vyhlášce jsou zejména obsaženy konkrétní vzory tiskopisů daňových přiznání, vyúčtování a hlášení a dalších tiskopisů včetně pokynů k vyplnění. Dané tiskopisy lze nalézt na stránkách Finanční správy České republiky a také je možné některé vyplnit on-line na webu www.mojedane.cz , odkud je možné také rovnou tiskopis podat. Jednotlivé vyhlášky jsou následující:

  • Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") – vyhláška č. 457/2020 Sb.

  • Daně z příjmů – vyhláška č. 525/2020 Sb.

  • Silniční daň – vyhláška č. 454/2020 Sb.

  • Daň z hazardních her – vyhláška č. 455/2020 Sb.

  • Daň z nemovitých věcí – vyhláška č. 456/2020 Sb.

  • Ekologické a spotřební daně – vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky 

3. Změna vyhlášek rok 2024

Ministerstvo financí upravuje vyhlášky, například pokud dochází k meziroční aktualizaci vzoru formulářového podání, kvůli promítnutí příslušných legislativních změn zákonů, případně se jedná o úpravy technického a formálního charakteru. K 1. lednu 2024 došlo k účinnosti vyhlášky č. 368/2023 Sb., kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2024, která obsahuje změnu vyhlášky o formulářových podáních pro daň silniční,

Nahrávám...
Nahrávám...