dnes je 27.9.2020

Input:

Registrace k DPH při překročení obratu

17.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.19.4
Registrace k DPH při překročení obratu

Ing. Ladislav Pitner

Jako OSVČ provozuji malou restauraci ve sdružení společně s manželkou a synem.

S největší pravděpodobností překročí v měsíci srpnu 2016 náš obrat za posledních 12 měsíců 1 mil. korun, tudíž se budeme muset registrovat jako plátci DPH.

Jaké všechny kroky musíme podniknout, abychom se stali řádnými plátci DPH?

Zejména mě zajímá, jak se pro nás změní evidence tržeb. Zatím si vedu daňovou evidenci a vedu knihu denních tržeb. Budu si muset s přechodem na plátce DPH pořídit něco elektronického (samozřejmě počítám s nákupem zařízení na EET, ale to bude až od 1. prosince)?

1) Pokud společně podnikáte ve společnosti podle § 2716 a násl. NOZ, pak se plátcem stává společník, osoba povinná k dani:

a) Pokud obrat společníka za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Plátcem se společník v takovém případě stává od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém společník překročil stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve (z jiných důvodů stanovených v § 6a až 6f ZDPH).

Podle § 4a se obratem pro účely zákona o DPH rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za zdanitelné plnění, plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Do obratu osoby povinné k dani, která je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, se zahrnuje obrat