dnes je 26.9.2020

Input:

Truhlářské práce a sazba DPH

31.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.1400.3
Truhlářské práce a sazba DPH

Ing. Martina Matějková

Plátce DPH (truhlář) fakturuje výrobu a montáž zrcadlové stěny, skříněk a kuchyňské linky příspěvkové společnosti s názvem Domov se zvláštním režimem, která není plátce DPH. Jaká bude sazba DPH?

Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH”) se u služeb uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně (nicméně Vámi popisované služby v příloze č. 2 k zákonu o DPH uvedeny nejsou). Podle ustanovení § 48 odst. 1 zákona o DPH se první snížená sazba daně uplatní také při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení. Podle ustanovení § 48 odst. 5 písm. e) zákona o DPH se stavbou pro sociální bydlení pro účely daně z přidané hodnoty rozumí stavba určená pro použití zařízením sociálních služeb