dnes je 4.12.2023

Input:

Uskutečnění zdanitelného plnění

14.5.2014, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

Z hlediska určení dne, kdy vzniká povinnost přiznat daň, je podstatné, zda jde o dodání zboží, nemovité věci či poskytnutí služby.

Dodání zboží

DUZP u dodání zboží nastane:

 

  • při prodeji podle kupní smlouvy dnem dodání, tj. dnem převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník,
  • v ostatních případech dnem převzetí (např. u smluvních vztahů na základě občanského zákoníku),
  • dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě,
  • dnem přenechání zboží k užívání u finančního leasingu dle § 13 odst. 3 písm. d) zákona o DPH.

 

 

Dodání nemovité věci

 

DUZP u dodání nemovité věci nastane:

 

  • dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání,
  • dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva,

 

a to tím dnem, který nastane dříve.

 

 

Poskytnutí služby

DUZP při poskytnutí služby nastane:

  • dnem
Nahrávám...
Nahrávám...