dnes je 2.10.2023

Input:

Zrušení registrace k DPH

19.3.2014, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Jak je řešena v zákoně o dani z přidané hodnoty od 1. ledna 2014 otázka zrušení registrace k DPH? Čtěte dále….

Zrušení registrace plátce

Na žádost
Plátce (který má sídlo v tuzemsku a není skupinou) může požádat o zrušení registrace za splnění následujících podmínek:

1. ode dne, kdy se stal plátcem, již uplynul jeden rok a:

-         nedosáhl obratu za 12 přecházejících měsíců většího než 1 mil. Kč nebo

-         uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

 

 

2. přestal uskutečňovat ekonomické činnosti

 

Z moci úřední

Správce daně zruší registraci plátce, pokud plátce:

-          neuskutečnil bez oznámení důvodu za 12 předcházejících kalendářních měsíců plnění,

-          přestal uskutečňovat ekonomické činnosti,

-          uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

 

Zrušení registrace identifikované osoby na žádost

Identifikovaná osoba může požádat o zrušení registrace za splnění následujících podmínek:

1. Za 6 předcházejících kalendářních měsíců jí nevznikla povinnost:

-         přiznat daň z přijatých služeb,

-         přiznat daň z přijatého dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi,

-         přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně,

-         podat souhrnné hlášení.

 

2. V příslušném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídila zboží s výjimkou nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, jehož hodnota bez daně překročila 326 000 Kč a

Nahrávám...
Nahrávám...