dnes je 21.4.2024

343 - Daň z přidané hodnotyGarance

20.2.2024, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka – plátce daně z přidané hodnoty – zde zachycuje podle daňových dokladů daňovou povinnost odvést daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) a nárok na navrácení DPH při uplatnění odpočtu daně za zdaňovací období především vůči finančnímu orgánu. Účtují…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Účtování a danění servisního poplateku AirbnbGarance

2.8.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace - právní, účetní a daňový pohledArchiv

13.9.2022, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace jsou významným zdrojem financování podnikatelských i nepodnikatelských subjektů; v některých případech může jít dokonce o rozhodující zdroj financování, bez kterého by příslušný subjekt (např. zemědělský podnikatel, provozovatel osobní přepravy) téměř…

DPH a nákup pohledávekArchiv

24.6.2022, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným nakoupila v roce 2011 od 25 společností pohledávky převážně za stavební práce provedené pro společnost A. Pohledávky byly ve formě vydaných faktur uhrazených z cca 20 %. Nakoupeny byly za 70- 80 % nominální hodnoty neuhrazené…

Účtování u manka a škody - DPHGarance

26.4.2022, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtuji interním dokladem DPH z mank na 548/343 a do přiznání k DPH uvedu na řádek 45 záporně částku DPH z mank. Pak ale budu mít DPH v přiznání 2x, je to tak? Co je třeba dále zaúčtovat?…

Testování zaměstnanců na covid-19 - účetně a daňověArchiv

7.4.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřebuji poradit s povinnými antigenními testy pro zaměstnance – jak o nich účtovat? A jak účtovat o příspěvku od státu na tyto testy? A jaké jsou dopady do daně z příjmů a…

Daňové doklady na opravu výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízeníArchiv

10.9.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové doklady byly vystaveny podle § 44 zákona č. 235/2004 Sb. Podle správce daně, (potvrzeno následně odvolacím orgánem), nelze tuto opravu základu daně provést z důvodu, že se jedná o pohledávky tzv. mladé, se splatností do 6 měsíců od pravomocného…

Závodní stravování a DPH - účtováníArchiv

7.11.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o radu ohledně účtování DPH u závodního stravování.

Vratná kauce - účtování a předmět DPHArchiv

13.9.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel, plátce DPH, poskytuje internetové služby s možností pronájmu zařízení.

Fakturace v eurech a použití kursů pro přepočet měnyArchiv

19.4.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Týká se tuzemské fakturace v eurech, která se u nás vyskytuje dosti často, a to ať se jedná o pohledávky, či závazky.

Opravný daňový doklad ke skontu a vazba na kontrolní hlášení

27.4.2016, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak účtovat o skontu za včasné platby v návaznosti na kontrolní hlášení?

Skonto při platběArchiv

11.4.2016, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o bližší vysvětlení k použití skonta při platbě faktury. Jde o skonto počítané ze základu daně, ne z celkové fakturované částky. A jak daný případ zohlednit…

Prodej automobilu z OM neplátci a kontrolní hlášeníArchiv

22.3.2016,  Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Telefonní platby pro soukromé využití - účtování a DPHArchiv

10.9.2015, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o konzultaci následujícího problému. Podnik bude umožňovat zaměstnancům nákup jízdenek MHD přes služební telefony. Faktura od dodavatele tedy bude obsahovat mimo náklady na ekonomickou činnost i náklady na činnost s ekonomickou činností nesouvisející,…

Zprostředkovatelské službyArchiv

14.8.2015, Ing. Václav Benda, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtování přefakturaceArchiv

10.7.2014, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přefakturováváme část plateb za energie firmě, která podniká v našich prostorách. Při přefakturaci uvádíme jako DUZP den, kdy zjistíme skutečnou spotřebu energií (tzn. den obdržení daňového dokladu od poskytovatele energií).…

Účetní zachycení DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

25.6.2014, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění se uplatňuje při poskytnutí stavebních nebo montážních prací s účinností od roku 2012. V následujících obdobích byla tato problematika i novelizována a rovněž upřesňována formou…

Daň z přidané hodnotyArchiv

17.12.2013, doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je hlavní nepřímou daní.

Nahrávám...
Nahrávám...