dnes je 17.6.2024

Input:

29/2010 F.z., Pokyn č. D-346: k prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

29/2010 F.z., Pokyn č. D-346: k prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
Pokyn č. D - 346 k prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
Ministerstvo financí podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků”), s účinky od 1. 1. 2011 z důvodu nesrovnalosti při uplatňování daňových zákonů
promíjí
 
Referent:
Šmídová Jana, tel.: 257 042 354
Čj.: 39/123 855/2010-392
 
Ing. Illetško Kateřina, tel.: 257 044 356
ze dne 8.12. 2010
daňovým subjektům rozdíl mezi vypočtenou daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně podle § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů”) zaokrouhlenou na dvě platná desetinná místa podle § 146 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád”) a touto daní zaokrouhlenou na celé koruny dolů. Prominutí se nevztahuje na případy uvedené v § 36 odst. 3 a § 38 odst. 2 zákona o daních z příjmů.
Plátce daně sráží, odvádí a uvádí ve vyúčtování (hlášení) pouze daň sníženou o prominutý rozdíl mezi vypočtenou daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně zaokrouhlenou na dvě platná desetinná místa a touto daní zaokrouhlenou na celé koruny dolů.
Toto rozhodnutí je doručeno podle § 55a odst. 4 zákona o správě daní a poplatků zveřejněním ve Finančním zpravodaji.
Odůvodnění:
Ministerstvo financí shledalo nesrovnalost při uplatňování ustanovení § 146 daňového řádu ve vztahu k úpravě daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně podle ustanovení § 36 zákona o daních z příjmů.
S účinností od 1. 1. 2011 by plátce daně musel do daňového tvrzení, tedy vyúčtování za
Nahrávám...
Nahrávám...