dnes je 20.7.2024

Input:

58/2005 F.z., Pokyn č. D-291: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 79/2005)

58/2005 F.z., Pokyn č. D-291: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 79/2005)
Pokyn č. D-291
k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 79/2005)
 
Referent:
Ing. Martin Pražan, tel. 257 042 639
Č. j.: 15/116 081/2005-153
Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatňování nové mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Francií tento Pokyn.
Článek 1
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní, byla podepsána v Praze dne 28. dubna 2003. Smlouva vstoupila v platnost dne 1. července 2005.
Podle článku 29 se její ustanovení uplatňují takto:
a)  pokud jde o daně z příjmů vybírané srážkou u zdroje, ve vztahu k částkám zdanitelným po roce 2005;
b)  pokud jde o daně z příjmů, které nejsou vybírány srážkou u zdroje, ve vztahu k příjmům vážícím se k jakémukoliv kalendářnímu roku nebo účetnímu období, podle toho, o jaký případ jde, začínajícímu po roce 2005;
c)  pokud jde o ostatní daně, ve vztahu ke zdaňování daňových případů, které se vyskytnou po roce 2005.
Článek 2
Osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu, mají dle některých ustanovení smlouvy nárok na snížení daně, popř. na úplné osvobození od daně ve druhém smluvním státě (např. články 10, 11 a 12).
V případě dividend zavedla francouzská daňová správa zjednodušenou proceduru umožňující aplikaci snížené sazby srážkové daně ve výši dle bilaterální smlouvy již při výplatě příjmu za podmínky, že skutečný
Nahrávám...
Nahrávám...