dnes je 10.6.2023

Input:

DUZP u služeb v rámci EU

28.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 24 ZDPH upravuje mj. povinnost přiznat daň při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě ve vazbě na den uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). Správné určení DUZP je důležité i z hlediska případných postihů ze strany správce daně.

Dotaz:

Chtěla bych požádat o radu týkající dne uskutečnění zdanitelného plnění při přijetí služby z EU. Tím je den poskytnutí služby nebo den uvedený ve smlouvě? Jak bych

Nahrávám...
Nahrávám...