dnes je 29.5.2024

Input:

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

1.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

4.1 Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 100 a § 100a ZDPH – Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

1. 4. 2019-31. 8. 2020   1. 9. 2020–30. 9. 2021   1. 10. 2021-2024  
Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení.   V ustanovení § 100 ZDPH k žádným změnám nedochází. Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení.   V ustanovení § 100 ZDPH k žádným změnám nedochází. Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení.  
Plátci jsou pak nadále povinni vést v evidenci přehled uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od daně nebo nejsou předmětem daně, a také přehled obchodního majetku.

Plátci zůstává rovněž povinnost vést u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady.  
Plátci jsou pak nadále povinni vést v evidenci přehled uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od daně nebo nejsou předmětem daně, přehled obchodního majetku a rovněž u přijatých zdanitelných plnění, která použijí pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady.   Plátci jsou pak nadále povinni vést v evidenci přehled uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od daně nebo nejsou předmětem daně, přehled obchodního majetku a rovněž u přijatých zdanitelných plnění, která použijí pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady.  
Z ustanovení § 100a ZDPH je pro nadbytečnost vyjmuta evidence údajů, které již pokrývají povinnost vést evidenci v členění potřebném pro sestavení kontrolního hlášení dle § 100 ZDPH. V ustanovení § 100a ZDPH tak zůstává povinnost vést údaje o pořízení zboží z jiného členského státu v členění dle jednotlivých států a při zasílání zboží údaje o hodnotě zaslaného zboží z tuzemska do jiných členských států rovněž v členění podle jednotlivých jiných členských států.   Ke změně dochází pouze v ustanovení § 100a ZDPH. K povinnosti vést evidenci údajů o pořízení zboží z jiného členského státu v členění dle jednotlivých států a při zasílání zboží údaje o hodnotě zaslaného zboží z tuzemska do jiných členských států rovněž v členění podle jednotlivých jiných členských států přibyla povinnost vedení evidence pro prodávajícího a kupujícího v tzv. režimu skladu.   Ke změně dochází pouze v ustanovení § 100a ZDPH. K povinnosti vést evidenci údajů o hodnotě pořízeného zboží z jiného členského státu v členění dle jednotlivých jiných členských států a speciální evidenci pro prodávajícího a kupujícího v tzv. režimu skladu (viz Komentář) přibyla povinnost vedení evidence pro osobu, která uskutečňuje prodej zboží na dálku z tuzemska. V evidenci pro účely daně z přidané hodnoty je tato osoba povinna vést údaj o hodnotě zboží prodaného na dálku v členění podle jednotlivých členských států, popřípadě o volbě podle § 8 odst. 4 ZDPH.  
Nahrávám...
Nahrávám...