dnes je 21.7.2024

Input:

46/1979 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu

č. 46/1979 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 18. ledna 1979
o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
Dne 11. října 1977 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Tokiu 26. října 1978.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 28 dnem 25. listopadu 1978.
Český překlad textu Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Chňoupek v. r.
 
SMLOUVA
mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
Československá socialistická republika a Japonsko,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo v obou smluvních státech.
Článek 2
1. Daně, které jsou předmětem této smlouvy, jsou:
a)  V Japonsku:
(i)  daň z příjmu,
(ii)  daň společností a
(iii)  místní daň obyvatelstva
(dále nazývané „japonská daň”).
b)  V Československu:
(i)  odvod ze zisku a daň ze zisku,
(ii)  daň ze mzdy,
(iii)  daň z příjmů z literární a umělecké činnosti,
(iv)  daň zemědělská,
(v)  daň z příjmů obyvatelstva a
(vi)  daň domovní
(dále nazývané „československá daň”).
2. Smlouva se bude také vztahovat na všechny totožné nebo podstatně podobné daně, které budou ukládány po podpisu této smlouvy vedle nebo místo daní uvedených v předcházejícím odstavci. Příslušné úřady smluvních států si budou v přiměřené lhůtě oznamovat všechny změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
1. V této smlouvě, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  Výraz „Japonsko”, pokud je užit v zeměpisném smyslu, označuje všechna území, na nichž platí zákony upravující japonskou daň.
b)  Výraz „Československo” označuje Československou socialistickou republiku.
c)  Výrazy „jeden smluvní stát” a „druhý smluvní stát” označují Japonsko nebo Československo, jak to souvislost vyžaduje.
d)  Výraz „daň” označuje japonskou daň nebo československou daň, jak to souvislost vyžaduje.
e)  Výraz „osoba” zahrnuje fyzické osoby, společnosti a všechna jiná sdružení osob.
f)  Výraz „společnost” označuje každou právnickou osobu nebo každou podstatu, která je posuzována jako právnická osoba pro daňové účely.
g)  Výrazy „podnik jednoho smluvního státu” a „podnik druhého smluvního státu” označují podnik provozovaný osobou mající bydliště či sídlo v jednom smluvním státě, případně podnik provozovaný osobou mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě.
h)  Výraz „příslušníci” označuje všechny fyzické osoby, které jsou státními občany některého smluvního státu, všechny právnické osoby,
Nahrávám...
Nahrávám...